התנועה הציונית ועתידותיה ומעמדה במדינה

כולנו בטוחים — אילולא כן לא היינו נמצאים כאן — כי התנועה הציונית לא גמרה עדיין את תפקידה . אדרבה , תפקידה כיום עלה בערכו ובחשיבותו , לא על אף קיומה של המדינה , אלא דווקא משום קיומה של המדינה , כי על-ידי כד גדלו אפשרויות ההגשמה וצורכי ההגשמה . על-כן מצווה התנועה הציונית ברגע זה למלא תפקידים גדולים יותר ולשאת באחריות רבה יותר מאשר בזמנים הקודמים . בקונגרס הכ"ג לא הגענו , אמנם , לכלל דעה אחת על תוכנית אחת , קבועה ומפורשת , אבל הקונגרס החליט החלטות חשובות על תפקידיה של התנועה הציונית בשעה זו . תפקידי התנועה הציונית בתקופה הקרובה הוגדרו כלהלן 1 ביצור מדינת ישראל , קיבוץ גלויות בארץ-ישראל , הבטחת אחדותו של העם היהודי . על מובנן המובהק של הנקודה הראשונה והשלישית אין חילוקי-דעות בינינו . אולי יכולים להיות חילוקי-דעות לגבי החובות שסעיפים אלו מחייבים אותנו , אבל כולנו יודעים מה פירושו של ביצור המדינה ומה משמע הבטחת אחדותו של העם היהודי . לא כן לגבי הנקודה השנייה . אין במחננו פירוש משותף והסכם מלא לגבי מובנו של המושג 'קיבוץ גלויות , ' כי אין אנו מאוחדים כולנו בהבנת המושג 'גלות . ' על-כך התנהל ויכ...  אל הספר
מוסד ביאליק