מבאזל עד ירושלים

הנני העני ממעקז , נרעש ונפחד מפני הוד המקום והד הדורות של מאבק עם ישראל על ארצו , ניגש עתה למלא שליחות-ציבור נעלה זו , של פתיחת הקונגרס הציוני הראשון על אדמת ישראל המשוחררת בירושלים , העיר שהיתה מרכז עם ישראל מראשית תולדותיו כאומה ממלכתית . נקום כולנו לרגעים מספר לכבוד זכרו של החוזה הגדול בנימין זאב הרצל , שהתייחדנו אתו לפני שעות מספר על-יד קברו ( הקהל קם על רגליו . ( יהי רצון שרוחו וחזונו ירחפו על הקונגרס הזה וידריכו אותנו בהתיעצויותינו על דרכי העם והתנועה בתקופה רבת ההישגים ורבת האחריות , בה נכנסנו עם תקומת מדינת ישראל וראשית קיבוץ הגלויות . נתייחד נא לרגע עם זכרם של כל הדורות מאז אובדן עצמאותנו , אשר את סימני אמונתם העקשנית בשיבת ציון והחזרת עטרת מלכות ישראל ליושנה אנו פוגשים על כל צעד ושעל בעיר הזאת ובכל חלקי הארץ . נתייחד נא עם זכרם הקדוש של מיליוני עמנו , שנפלו קרבן-ציבור של פשע רצח-עם שלא היה כמוהו בכל תולדות המין האנושי . נזכור ברטט של כבוד וגאון את לוחמי הגיטאות , שקידשו את שם ישראל והצילו את כבוד העם שהתבוסס בדמו בימי חורבן ואבדון . נזכור ביגון ובגאון את חיילי ישראל , שמסרו א...  אל הספר
מוסד ביאליק