יובל ומשבר

[ א ] ' בבאזל יסדתי את מדינת היהודים . אילו אמרתי זאת היום , היו אנשים ממלאים צחוק פיהם . אולי בעוד חמש שנים — ודאי וודאי בעוד 50 שנה — הכול יחזו זאת . המדינה מושתתת בעיקר על כיסופי העם למדינה . הארץ אינה אלא היסוד המוחשי , המדינה היא תמיד משהו מופשט גם במקום שיש לה ארץ ... בבאזל יצרתי את הדבר המופשט הזה , ומשום כך אין הוא נראה לעיני הרוב ' ... ' היהודים המסכימים לרעיון המדינה שלנו מתרכזים סביב 'חברת היהודים . ' על-ידי כך מקבלת החברה את הסמכות לשאת-ולתת עם הממשלות בשם היהודים . החברה מוכרת ככוח המקיים מדינה ועל-ידי כד תהיה המדינה לעובדה קיימת ' . במשפטים אלה ובמשפטים אחרים המפוזרים בכתביו של הרצל בא לידי ביטוי בצורה צנועה כל מה שנתכוונו לו במימרה המפורסמת 'המדינה היהודית בדרך . ' שני צדדים לתפיסה זו , ואם תרצו — שתי מדרגות , האחת לא תיתכן בלי חברתה . המדרגה הראשונה נוסחה בפסוק מיומניו של הרצל . 'המדינה מושתתת בעיקר על כיסופי העם למדינה . הארץ היא רק היסוד המוחשי . ' מובן , כי בלעדי היסוד המוחשי הזה , בלי קרקע תחת הרגלים , בלי חיים כלכליים ותרבותיים נורמאליים , לא יועילו כל כיסופי-מדינה...  אל הספר
מוסד ביאליק