'יציאת אירופה' ובעיית ארץ־ישראל

מותו של פול ראמאדייה , שהיה ראש ממשלת צרפת בשנים , 1948—1947 הזכיר לנו אחת הפרשיות הטראגיות-הנהדרות במאבקנו על עליית שארית-הפליטה והקמת המדינה — היא פרשת הגירוש האכזרי של למעלה 4 , 500-מ מעפילי האניה 'יציאת אירופה' מחופי הארץ , קודם לנמל פורט דה בוק בצרפת , ואחר-כך למחנה-הסגר על-יד האמבורג שבגרמניה . לשיא זה הגיעה מדיניותה הנפשעת של ממשלת המאנדאט בראשותם של אטלי ובווין דווקא בשעה שבעיית ארץ-ישראל כבר היתה על סדר-היום של האומות המאוחדות והוועדה המיוחדת של או"מ לעניין ארץ-ישראל גמרה רק ימים ספורים לפני-כן את שמיעת העדויות בירושלים . יושב-ראש הוועדה , מר סאנדסטרם משוודיה , וחברו סימיץ' מיוגוסלביה היו עדי-ראייה להעברה הכפויה של המעפילים מאנייתם לשלוש אניות-גירוש בריטיות . לאלה בקרבנו שהיו אז בארץ זכורה היטב ההתרגשות העצומה שהשתררה ביישוב , כשרק נודע לו על הגירוש — השביתה הכללית ביום א / 20 ביולי , ההפגנות ההמוניות בכל הערים , במושבות ובנקודות-ההתיישבות — וכן הרעש שקם סביב הגירוש בכל העולם היהודי וגם הלא-יהודי . המתיחות המיוחדת נגרמה לא רק על-ידי העובדה , שבהתנגשות עם חיילי הצבא הבריטי , שפ...  אל הספר
מוסד ביאליק