המלחמה והעם היהודי

. 1 מלחמת-העולם השניה חשפה את הטראגדיה שאין-משלה של העם היהודי . אין היהודים קרבנותיה היחידים של העריצות הנאצית . גם הפולנים והצ י כים הם בסובלים . גם הדנים והנורבגים מתנסים ב'חסותם . ' ואולם יש מדרגות אף באכזריות הנאצית . סבלם והשפלתם של היהודים אין להם אח אפילו במעשי האכזריות והפשע שהם מבצעים נגד התושבים האחרים של הארצות הנכבשות . גזילת שיירי אמצעי המחיה , הרעבה , התעללות פיסית , הסגר בגיטאות צפופים , דיכוי כל גילוי של חיי תרבות , מחנות-ריכוז , עבודתכפייה , טבח ו'תחום המושב' בלובלין , שנועד להיות קברם של תושביו מאונסזה גורלו של העם היהודי תחת השלטון הנאצי . . 2 ואולם קיים עוד הבדל , אפשר חשוב יותר . סבלם של העמים האחרים , אפילו חריף הוא ביותר , אין בו כדי להרוס את בסיס קיומם . חיי אדם ורכוש יקופחו , ואולם העמים , המושרשים באדמתם , יבלו את האויב . הארץ והעם , היסודות העיקריים לחיים לאומיים , ישארו . שונים לחלוטין אלפיה וממדיה של הבעיה היהודית — בעיית-דורות של חוסר-הבית של העם היהודי . . 3 בוועידת השלום בפאריס הוסכם על מערכת אמצעים בקשר לבעיה היהודית , שעשויה היתה , בתנאים של התפתחות ת...  אל הספר
מוסד ביאליק