החרם הקומוניסטי על הציונות

[ א ] האינטרנאציונאל השלישי קיבל בקונגרס השני שלו ( אבגוסט ( 1920 את הנחותיו של לנין ( בתיקונים מסוימים ) בדבר השאלה הלאומית והקולוניאלית , ומצא לנחוץ , בהזדמנות זו , להטיל חרם על הציונות . וזו לשון החלק הנוגע לענייננו באותן הנחות " 'נחוץ לגלוית ולהסביר תמיד בקרב עובדי כל הארצות והאומות , ובפרט הנחשלות שבהן , את תרמית המדינות האימפריאליסטיות בעזרת המעמדות מיותרי-הזכויות בארצות המדוכאות , בכך שבכסות-עיניים של מדינות עצמאיות מבחינה מדינית הן יוצרות מדינות התלויות בהן לחלוטין מבחינה כלכלית , כספית וצבאית . כדוגמה בולטת של הונאת המעמדות העובדים של עם מדוכא שלשמה משתפים מאמציהם האימפריאליזם של מעצמות-ההסכם ( ה'אנטאנטה ( ' והמעמד הבורגני של אותה אומה , אפשר לציין את הפרשה הארצישראלית של הציונים ( שבה הציונות בכלל מסגירה תחת מסווה יצירתה של מדינה יהודית בארץ-ישראל לניצולה של אנגליה את אוכלוסיית-העובדים הערבית הממשית של ארץ-ישראל , שבה אין העובדים היהודיים אלא מיעוט קטן בלבד . בתנאים הבינלאומיים השוררים כיום אין לעמים תלויים וחלשים דרך הצלה אלא ברית של קהיליות סובייטיות . ' — Roma locuta , cau...  אל הספר
מוסד ביאליק