חלקם של העמים בחיי הכלכלה

תוצאות ספירת המקצועות בשנת 1910 פורסמו רק בקווים כוללים בשביל כל גאליציה . על-כל-פנים נודע לנו שלא פחות 90 . 25 % -מ אוקראינים עסקו בחקלאות ( פולנים , 72 . 34 % יהודים ( 10 . 72 ° / 0 ואילו במסחר ותעשייה עסקו לא יותר 6 % -מ אוקראינים ( פולנים ° / 0 ר , \ יהודים . ( 77 ° / 0  אל הספר
מוסד ביאליק