הבעיה החקלאית

גאליציה היא ארץ חקלאית במובהק , ויחסי בעלות של הקרקע הם הקובעים את החיים הכלכליים והחברתיים בארץ . לפי חישוביו של הסטאטיסטיקאי הפולני פרופ' בוזק היו בשנת 1902 ( נתונים יותר מאוחרים אינם בנמצא ) בכל הארץ 1 , 207 , 000 משקים חקלאיים על פני שטח כללי של 7 , 156 , 000 הקטאר . למעלה מארבעים אחוז מן השטח הכללי תפסו 5 , 200 משקים גדולים i % ) מכלל המשקים ) ; לעומת זאת היו 600 , 000 משקים שלכל אחד פחות משני הקטאר , ושטחם הכולל לא הגיע לעשירית השטח הכללי . נוסף לזאת , יותר 400 , 000-מ משקים של 5—2 הקטאר כל אחד ( בערד 20 % מהקרקע 150 , 000 , ( משקים של 10—5 הקטאר 16 % ) מהקרקע 39 , 000 , ( משקים של 20—10 הקטאר , 10 , 600 משקים של 100—20 הקטאר . מכאן למדים אנו : כנגד שכבה דקה של איכרים אמידים עומד מצד אחד קומץ קטן של בעלי אחוזות גדולות , ומצד שני המון עצום של איכרים זעירים , אשר אין באדמתם כדי מחייתם אפילו ירבו לעובדה ככל האפשר . מתוך שורותיהם בא המחנה הגדול של הפועלים החקלאיים , הנתונים לניצולם של בעלי-האחוזות ללא חסות , ומתוכן באד , גם תנודת ההמונים לתקופות השנה או לנדידת-קבע . אין אנו עומדים על...  אל הספר
מוסד ביאליק