ההרכב הלאומי של האוכלוסייה

אין בנמצא סטאטיסטיקה מוסמכת של העממים היושבים בחבל-ארץ זה . הסטאטיסטיקה הרשמית של המדינה הרב-לאומית אוסטריה אינה מכירה במושג לאום כלל . ואולם המספרים שבמדור השפה המדוברת , אשר אפשר היה להיעזר בהם , גלוי וידוע שיותר משהם תוצאה מקביעה אובייקטיבית הם פרי 'פעולה לאומית' מצד הרשות , הפוקדת לטובת ענייניהן של האומות השליטות ( ובגאליציה למען הפולנים . ( אין ברירה אלא להשתמש בסטאטיסטיקה של הדתות משנת , 1910 הנותנת לכל הפחות מספרים מוסמכים בערך . בדרך כלל נמנים הפולנים עם בני האמונה הרומאית-קאתולית , ואילו האוקראינים של גאליציה המזרחית עם בני האמונה היוונית-קאתולית . אצל היהודים חוץ מאלה החושבים את עצמם לפולנים , ומספרם איננו עולה על — 1 % חופפים הנתונים הדתיים את הלאומיים . בהשתמשנו בסטאטיסטיקה של הדתות נקבל את המספרים הבאים : הטבלה מראה ברור שגאליציה המזרחית היא תחום רב-לאומי . הרוב האוקראיני בעל 62 אחוזים , עומד לעומת שני מיעוטים גדולים , הפולני והיהודי , שהם יחד כמעט 2 / 5 מן האוכלוסיה . בבירת הארץ הרוב הוא פולני , היהודים הם יותר מרביעית , והאוקראינים פחות מחמישית האוכלוסיה . בערים ובעיירות...  אל הספר
מוסד ביאליק