ד. גבולותיו של תהליך הפרודוקטיביזאציה

יכולים אנו לקבוע בתורת סיכום , כי אמנם הכניס הקאפיטאליזם את ההמונים היהודיים לתהליך של שידוד-מערכות כלכלי מעמיק שתופעותיו העיקריות הן פרודוקטיביזאציה כלכלית והדרגה ודיפרנציאציה סוציאלית , אלא שאין תהליך זה מביא להתגברות על מעמדם הכלכלי המיוחד של היהודים . כנראה יש כוחות המתנגדים להצלחתה של מגמת טמיעתם הכלכלית של היהודים בתוך כלל האוכלוסיה . מה הם הכוחות הללו ? יכולים אנו לחלקם לפנימיים , הטבועים בהמונים היהודיים עצמם , ולחיצוניים . אמנם , עירער הקאפיטאליזם את התפקידים שמילאו היהודים עד כה . אך לא היה בכוחו לבטל את הפעולות הפיסיות והפסיביות שפעל על ההמונים היהודיים ביצוע תפקידים אלה במשך מאות בשנים . כבר הורינו על קשי המעבר אל החקלאות לגבי בן-העיר . אך גם בתחומי המקצועות העירוניים עצמם לא היו היהודים מוכשרים לכולם במידה שווה . 'כבני-עיר מובהקים הם מעדיפים בשעת מעשה ( כלומר בשעת בחירת המלאכה ) לא את המקצועות שלהם יצלח ביותר בן-הכפר המהגר , אלא את המקצועות שאליהם מיטיבים להכשיר ביותר החיים העירוניים . עם הסוגים הללו נמנים מחד גיסא מקצועות הדורשים אינטליגנציה מרובה וידע תיאורטי , ומאידך גי...  אל הספר
מוסד ביאליק