ג. השפעות הקאפיטאליזם

מה הן אפוא ההשפעות הכלכליות והסוציאליות שעורר הקאפיטאליזם בחיי יהודי אירופה המזרחית ? 7 אף ההגירה אל הארצות שמעבר ליס , שהתחילה בשנות השבעים והשמונים' היא בעיקרה שינוי מקצוע הכרוך בשינוי מקום . ראינו שהתחבולה המקובלת — העברת המקצועות הישנים לארץ חדשה — לא שימשה עוד מוצא . לפיכך לא נשאר אלא לבקש מקורות-פרנסה חדשים בארצות-המגורים הישנות . משננעלו תפקידי הסוחרים והמתווכים בפני חלקים רבים של האוכלוסיה היהודית , היה עליה אפוא לעבור לעבודה . עשורי-השנים הראשונים של המאה הי"ט כבר חוללו תמורה גדולה במחשבתם של יהודי מזרח-אירופה . העבודה הפיסית , שבזו לה עד אז , התחילו ההמונים רואים אותה , מתוך הרגשה נכונה , כהצלה יחידה מההתדלדלות הנוראה ההולכת וגדלה . יתר-על-כן , הבחנה נכונה להפליא בעילת העילות של סבלות העם היהודי מתגלית בעובדה שכבר חלוצי ה'משכילים' של המאות הי"ח והי"ט הטיפו , בצדה של המלאכה , למעבר לחקלאות , והבטחתה של הממשלה הרוסית לאפשר ליהודים את ההתיישבות החקלאית ב'נוב 1 רוסיה , ' שניתנה בעת ובעונה אחת עם היאוקאז' ( צו מלכותי ) בדבר הגירוש מהכפרים , מצאה הד חזק בלב רבבות . 'כ 10 , 000- מתי...  אל הספר
מוסד ביאליק