ב. התקיפה הקדם־קאפיטאליסטית

ההיסטוריה הכלכלית של יהודי מזרח-אירופה בתקופה הטרם-קאפיטאליסטית' הנמשכת לאחור עד למחציתה הראשונה של המאה התשיעית , מצדיקה לכאורה דרישת-סמוכין בינם לבין מערב-אירופה . היהודים שבאו ברובם לפולין והשטחים הגובלים אותה מאירופה המערבית והמרכזית בתהליך-הגירה ממושך לאחר התחלת הרדיפות והגירושים בארצות מגוריהם , שימשו כאן בתפקידים כלכליים בדומה לאלה שמילאו לפני-כן באירופה המערבית . 'בארצות בארבאריות אלה היו הללו נסבלים דווקא משום שהיו אלה ארצות בארבאריות , שבהן עוד אפשרי היה הצורך באוכלוסיה עירונית . ומשום שהיו זרים , משום שלא היו אלא נסבלים , היו רצויים במיוחד לבעלי השלטון , שלא ראו בעין יפה מעמד-אזרחים עירוני חזק , שהיה מגביל את שלטונם' ( קאוטסקי . ( אף כאן אפוא אותה התופעה . היהודים גרים בנקבוביותיה של הכלכלה הלאיהודית כסוחרים , חוכרים , מו כסנים , מוזגים , חנוונים , וקצתם אף כבעלי-מלאכה ( עובדה אחרונה זו היא בעלת חשיבות לגבי ההתפתחות המאוחרת . ( ואף כאן מבחינים אנו כבר עם דמדומי התקופה הקאפיטאליסטית בהרבה סימנים של אותן מגמות הדחייה שרא נו אותם במחזור ההתפתחות בארצותיה השונות של אירופה המערבי...  אל הספר
מוסד ביאליק