א. מערב ומזרח

אין להבין את מצב הירודים בארצות שבהן הם יושבים בהמון אלא מתור התפתחותו הכלכלית של העם היהודי בכל שנות גלותו —מצד אחד , ומצד שני —מתור תנאיהן הכלכליים והמדיניים של ארצות מגוריהם בה 1 וה ויחסיהם אל אוכלוסיית הרוב של ארצות אלה , שכבר הפכו גם הם קבע היסטורי . דברי-ימיהם הכלכליים של יהודי המערב בימי-הביניים ברורים בקוויהם הכלליים . היהודים היו בכל מקום נושאי תפקידים חדצדדיים מסוימים וקבועים בחייהם הכלכליים של עמיהם ' - מארחיהם , ' ובראש ובראשונה נושאי המסחר ומשק-הכספים בתוך עמים בעלי כלכלה טבעית . ואולם הגופים הכלכליים הזרים סבלו את הגוף הזר עד שבגרו בעצמם לכדי קבלת תפקידיו , ופיתחו מתוכם את השכבות שיכלו ורצו למלא את תפקידם הכלכלי של היהודים . ואז התחילה דחיקת היהודים מעמדותיהם הכלכליות — תהליך שמצא את ביטויו הנמרץ ביותר ברדיפות-הדמים ובגירושי היהודים מהארצות השונות ; היהודים עזבו אז ארצות בעלות התפתחות כלכלית גבוהה , שבהשגתה נטלו הם גופם חלק רב , והיגרו לארצות בעלות התפתחות פחותה , ששם שוב מילאו את תפקידיהם הישנים , עד שההתפתחות הכלכלית הפכה אותם למיותרים אף בארץ החדשה . במשך כל התקופה הקד...  אל הספר
מוסד ביאליק