חוקיה הכלליים של ההתבוללות ויהודי מזרח־אירופה

1 א ] עוד ישנם כיום כמה הוגי-דעות ומדינאים מיושבים-בדעתם , ר < סבורים שבכלל נגזר עליהם על המיעוטים הלאומיים להיבלע ברוב אוכלוסיית מקומם , לקלוט את שפתו ותרבותו , להתבולל בה . מטעם זה יש לראות כל ויתור לאומי למיעוט של כל אומה שהיא — ויהא זה בתחום בתי הספר או השלטון — כהפרעה נפסדת לתהליך היסטורי מחויב המציאות ההיסטורית . בכד נקבעה בבירור עמדתם של הסבורים כד לבעייתם של יהודי מזרח-אירופה . עם שבכל מקום מיעוט הוא , אין להצילו , לפי השקפה זו , מכיליון לאומי בשום תרופה , אפילו החריפה ביותר . הענקת זכויות לאומיות ליהודי מזרח-אירופה תהא אפוא עצירה והשהיה מלאכותית של תהליך ההתבוללות הכאוב , שבסופו של דבר אין לעכב . 1 אמנם , רוב הבריות אינם מעיזים עוד כיום לחרוץ משפט-מוות ללא תנאי והבדל על המיעוטים הלאומיים . יודעים הם כי צריך שיתהוו תחילה תנאים מסוימים בטרם יוותר מיעוט לחלוטין על התנגדותו הטבעית לכוח-המושך של הרוב , כי תנאים אלה שונים לגבי מיעוטים שונים , כי עשויים הם להשתנות לגבי אותו המיעוט בנסיבות מסוימות . הבחנה זו הביאה לידי כך , שאין רואים עוד את פתרון השאלה הלאומית במתכון הפשוט — בהתבוללו...  אל הספר
מוסד ביאליק