יט. יחסו של עולם הגויים

הקשר ההיסטורי של היהודים לארץ-ישראל אין להטיל בו ספק כלל . הבה נראה , כיצד הגיב עליו עולם התרבות במשך הדורות . ספרי היסטוריה ודברי ספרות כאחד מטעימים עניין זה . והם מספרים לנו , שגם בעיני הגויים , ידידים כאויבים , היה הקשר בין היהודים לארץ-ישראל עובדה חיה במשך כל דורות הפזורה היהודית . כדרד שעלו ביהודים געגועי-המולדת מתוך שהרגישו עצמם זרים וחסרי-בית , כד נאלץ היה גם עולם הגויים , שראה ביהודים גוף זר , להגיע לכלל מסקנה , שאם אין אומה זו בת ביתה כאן , מן ההכרח שביתה שם , במקום שממנו באה . אישור לכד מצוי בתפיסה הנוצרית , לפיה גירוש היהודים מארץ-ישראל היה עונש אלוהים על סירובם לקבל את הנצרות ועל היחס שנהגו במייסדה . בדרך זו ביקשה הנצרות למצוא הסבר לתופעה המיוחדת במינה של 'היהודי הנודד , ' שאין לו בית בעולם , והתנצלות קלה להתנהגותה שלה ביחס אליו . 25 24 על הבעש"ט מסופר , כי הוא אמר על שבתי צבי 'שהיה בו ניצוץ קדוש ותפסו הס"מ במצודתו ר"ל' ( ספר שבחי הבעש"ט , מהדורת ש . א . הורודצקי , תל אביב תש"ז , עמ' c 25 זמני הציטאטים הבאים פזורים על פני מאות רבות בשנים ; ( 1 ) 'המילה ניתנה לכם , למען תיבד...  אל הספר
מוסד ביאליק