יח. משיחיות

אמר רב יצחק בר ' שמואל משמיה דרבי : שלש משמרות הוי הלילה , ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר ; אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את הכלי והגליתים לבין אומות העולם ( ברכות ג - ( ' ביום שחרב הבית נולד המשיח , ' אומר התלמוד . האמונה המשיחית היתה לאחד מעיקרי היסוד של אמונת ישראל . 'אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח , ואף-על-פי שיתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא . ' בלשון של חול פירושה של אמונה משיחית זו היה , שהעם היהודי לא השלים מעולם עם האפשרות שיהא מנותק לעד מארצו . ייתכן שהביטוי המפעים ביותר ליחס זה ניתן במכתב שכתב אבן-שפרוט , יועצו של הח'ליף עבדרחמן השלישי מאנדלוזיה , במאה העשירית אל יוסף , מלך הכיזרים : 'אנו , פלי טת ישראל , עבדי אדוני המלך , שרויים בשלווה בארץ מגורינו ' ... נאמר במכתב . אבן שפרוט מתאר את מעמדו הרם בחצר , ואז הוא פונה בהתלהבות אל הבשורות המעודדות שזה עתה הגיעו אליו מארץ הכוזרים , ששם 'יש ניר וממלכה לגולת ישראל ואין רודים בהם ולא מושלים עליהם . ' והוא מוסיף : אילו ידעתי כי נכון הדבר , הייתי מואס בכבודי ועוזב גדולתי ונוטש משפחתי והייתי הולך מהר אל גבעה...  אל הספר
מוסד ביאליק