טז. עזרת הגולה

הקשר של יהודי כל הארצות לארץ-ישראל השתקף גם בזרם הרצוף של עזרה כספית ליישוב היהודי שבה . תרומתה של הפזורה היהודית לקיום בית-המקדש , ואחר כך לנשיאות ולסנהדרין , כבר צוינה למעלה . ביטולה של הנשיאות במאה החמישית לא הפסיק את זרם התרומות . כל מקום שמצויה היתה קהילה יהודית כלשהי נאספו תרומות בקביעות למען מוסדות הדת והחסד בארץישראל ועניי ארץ-הקודש . שלוחי ציון ביקרו בארצות השונות בפרקי-זמן קבועים לאסוף כסף , לקיים את הקשר בין היישוב היהודי בארץ-ישראל לבין הגולה היהודית , ולהודיע ולהדריך ממקור ראשון בכל ענייני ארץ-ישראל . בארצות אחדות — איטליה , גרמניה , צרפת ואחרות , —נהגו למנות פקידים מיוחדים לסדר את עניין התרומות ולפקח עליהן . תואריהם — נשיאי ארץהקודש —מעידים על מעלת החשיבות שנתייתמה לתפקידם . המוסד המוסמך והמוכר שייצג את יהודי פולין — ועד ארבע הארצות — קבע במאה הט"ז מס רשמי 'פרוטה למען ארץ-הקודש / והקהילות בכל מקום נתחייבו בגבייתו . הסכומים שנאספו בדרך זו שימשו הן לצורך התמיכה בעולים-לרגל לארץישראל והן לקיום בתי תלמוד תורה והעניים בארץ-ישראל . משום כך הועלתה שוב הטענה נגד היהודים , שהם מסי...  אל הספר
מוסד ביאליק