יג. שלושה קווי־מגן

מלחמת בר-כוכבא התנהלה בעיקר ביהודה , שנחרבה בסופה . הגליל סבל פחות , ומספר רב של פליטים שוב מצא מקלט בו ו לשם הועברו גם המוסדות הלאומיים המרכזיים — הסנהדרין והנשיאות . ארץ זו זכתה קודם כל על ידי ההגירה להתעוררות חדשה' ובמשך דורות לאחר מכן היתה כמעט ארץ יהודית לחלוטין . ( רינאן , , Origin of Christianity תרגום אנגלי . ברך ו , עמ' . ( 127 על הגליל בדורות ההם כותב ג'ורג' אדם סמית כעל 'מקדש האומה ומכורח בתי המדרש הדתיים שלה' ' ) גיאוגראפיה היסטורית של הארץ הקדושה / אנ גלית' מהדורה עשרים עמ' . ( 425 אד לא חלפו אלא כיובל-שנים לאחר מפלת בר-כוכבא , ויהודה התחילה קמה לתחייה , אף כי לא חזרה עוד להיות 'ארץ שכמעט כולה יהודית היא . ' לא פחות מארבע מאות כפרים ועיירות מאותה תקופה נזכרים בתלמוד ירושלמי ובספרות המדרשים כיישובים בעלי אוכלוסיה יהודית . מצויות עדויות היסטוריות לרוב שגם באותה תקופה היה עיקר פרנסתה של האוכלוסיה היהודית מן החקלאות . התלמוד הירושלמי , שנחתם סמוך לסוף המאה הרביעית לסה"נ , מקדיש עשרה מתוך ל"ט המסכתות לענייני עבודת האדמה ולבעיות הכרוכות בהם 1 דיני חכירת אדמה , הלכות קצירה , שמי...  אל הספר
מוסד ביאליק