יב. ושוב מלחמה

כל אותו זמן לחש ביהודה תחת האפר זיק המרי וציפה לשעת-כושר שיתלבה לשלהבת . ההתלקחות הממשית הראשונה פרצה בשנת 116 לספה"נ , בשעה שהקיסרית הרומית נתונה היתד . במאבק מסוכן נגד צירוף אדיר של ארצות המזרח בהנהגת הפרתים , אשי הקיסר טראיאנוס , בבקשו לחקות את אלכסנדר הגדול , ניסה לשעבדן . עתה סברו היהודים שהגיעה שעתם . בכל מקום בעולם , ובכל מקומות מושבותיהם הגדולים בבבל , מצרים וקירנה' וביהווה , התמרדו היהודים בימיו של טראיאנוס ויורשו מרידה נועזת וגלויה — לא בלי הצלתה ניכרת — ובסופם ששועבדו לאחר מאבק עקשני והרג רב . ( Milman , 'History of the Jews ' , London 1866 , IV , p . 417 ) מ 1 מזן , שאינו חשוד בשום פנים על משוא-פנים ליהודים , כתב ב'תולדות רומי : ' 5 להיטותו של הכובש התמי להשתלט על הכספים שזרמו בדרך זה לארץ ישראל מוכיחה שנצטרפו לסכומים ניכרים . ידוע , שאף לפני אספסיאנוס ניסה לפתות אדמיניםטראטור רומי אחד להחרים לאוצר הרומאי את הכסף שנועד לארץ ישראל . ואלה דבריו של קיקרו בנאומו יפרו פלאקו' ( המאה הראשונה לסהי'נ : ( 'הואיל ושנה שנד , נהגו להוציא זהב מאיטליה ומכל הפרובינציות לירושלים , באמתלה של...  אל הספר
מוסד ביאליק