ו. הצהרת־כורש

תולדות יסוד המעלה תחת שלטון פרס מעלות על לבנו את מאורעות ימינו עד כדי כך שכדאי לחזור ולהרצותן כאן לפי המסופר בעזרא ונחמיה . ובשנת אחת לכורש מלך פרס ... העיר ה' את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר : כה אמר כורש מלך פרס : כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם אשר ביהודה . טי בכם מכל עמו , יהי אלהיו עמו ויעל לירושלים אשר ביהודה , ויבן את בית ה' אלהי ישראל הוא האלהים אשר בירושלם ( עזרא א' א—ג . ( ... ' ארבע רבוא אלפים שלוש מאות ששים ' איש ( עזרא ב , סד ) נחלצו לעלות לארץ-ישראל — מספר גדול בערך בזמן ההוא . ואלה שלא שבו 'חזקו בידיהם בכל , כסף , בזהב , ברכוש ובבהמה ובמגדנות לבד על כל המתנדב' ( עזרא א , ו . ( לאחר-מכן באו אחריהם שיירות נוספות של שבי-גולה . כן בימי עזרא בשנת 458 ובימי נחמיה בשנת 445 לפני סה"נ . בני הגולה לא שיערו שייתקלו בקשיים במילוי משאלתם לשוב ולהיאחז בארץ ולבנותה . אך טעות היתד . בידם . 'עם הארץ' שהיה מורכב מתיישבים נכרים , כולם צרי יהודה ובנימין , היו 'מרפים ידי עם-יהודה ומבלהים אותם לבנות וסוכרים עליהם יועצים להפר עצתם ....  אל הספר
מוסד ביאליק