ג. מכיבוש לגולה

אין לקבוע תאריכים מדוייקים לתחילת כיבוש כנען על-ידי בני ישראל ולהשלמתו . חילוקי הדעות בין אנשי-המדע הם בגבולי מאתיים שנה . פרופיסור ג'ון גארסטאנג , לדוגמה , קובע את 'התחלת תולדות ישראל בארץ כנען בימי יהושע' בסוף המאה החמש-עשרה לפני סה"נ Joshua , judges ) לונדון , 1931 עמ' . ( 61 סיר פלינדר פיטרי סבור , שתחילת המאה השתים-עשרה הוא המועד המתקבל ביותר על הדעת (• ? E gypt and Israel לונדון , 1923 עמ' . ( 53 ואילו סיר ג'ודג' אדם סמית ( Historical Geography of the Holy Land ) בוחר בדיוק באמצע בין שני הקצוות האלה , סמוך לשנת 1300 לפני סה"נ . הכול מודים , שגמר תקופת היסוד ( השופטים ) וכינונה של מלכות שאול חלו לפני סוף האלף השני לפני סה"נ . שיא עוצמתו של ישראל בימי דוד ושלמה מגיע לקיצו בשנת 930 לפני סה " נ , לערך , עם קריעת המלכות לשתיים — ישראל בצפון ויהודה בדרום . כיבושה של ישראל בשנת 722 לפני סה"נ בידי שלמנאסר מלך אשור הביא עמו גירוש עשרת שבטי הצפון , ששוב אינם חוזרים ומופיעים בתולדות ישראל . בשנת 586 נחרבה יהודה על-ידי נבוכדנאצר , ונכבדי העדה והכוהנים ורבים מבני העם הוגלו בבלה . אין אלה אלא ...  אל הספר
מוסד ביאליק