ב. ישראל עולה על בימת ההיסטוריה

המגע הקדום ביותר של העברים עם ארץ-ישראל חל לפני כארבעת אלפי שנה . לפי מסורת המקרא היא היתר , לארץ היעודה לעם ישראל קודם שאברהם , אבי האומה , בא אליה בסוף האלף השלישי , או בתחילת האלף השני לפני סה"נ . ברית ה' עם אברהם , שבה הבטיח לו את ארץ כנען 'לד ולזרעך אחריך . . לאחזת עולם' ( בראשית יז , ח , ( קשורה באזהרה של שעבוד מצרים קודם לכן < ' ידע תדע , כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם , ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה' ( בראשית טו , יג . ( כמו ניתנה לאומה כבר על סף תולדותיה האזהרה הרת-הגורל : אמנם יעודה הארץ לשמש יסוד לחייך ולהתפתחותו אך עליך להיות ראויה לה ולהוכיח ולחזור ולהוכיח שזכאית את להחזיק בה . שכן קניין ארץ אינו זכות בלבד אלא גם אחריות נישאה . ושוב ושוב , בתורה ובנביאים , מוזהר ישראל שיאבד את הארץ אם לא יעשה את הטוב והישר . ואולם אבדן הארץ לעולם אינו לצמיתות , אלא לזמן מסוים . ותמיד באה בצדה של ההכרזה על הגירוש הצפוי הבטחה של שיבה . שום אומה אחרת אינה יכולה לקנות זכות-קבע לארץ זו . המאבק המתמיד על ארץ-ישראל , הערגה המתמדת להיאחז בה — נראים לנו כחוק-יסוד בתולדות ישראל . הנראה , ששבטי העברים...  אל הספר
מוסד ביאליק