א. הרקע

במשך הדורות , ברחבי תבל , היה והוזה משהו שלא כשורה ביחסים בין העם היהודי לשכניו . ... ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך / וחזיתם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים , ולמלך אין ש 1 וה להניחם . אם על המלך טוב" יכתוב לאבדם ... ( מגילת אסתר ג , ח—ט . ( במלים אלה , שהושמו בפיו של המן , ניסח הספר הקדום את סיבותיה של איבת היהודים . עם מפוזר , בלא ארץ משלו , ואף-על-פי-כן מסרב להיעלם ומקיים את ייחודו , ומעורר בכך אי-הבנה , פחד ואיבה . חוט ישר נמשד מהמן ועד היטלר , מדברי הקטיגוריה של המן —עד 'זקני ציון . ' חזיון כזה אינו מתמצה בהסברו של אבגוסט בבל , 'האנטישמיות היא הסוציאליזם של הטיפשים , ' אם גם שמץ אמת בו . הרי השאלה בעינה עומדת , מדוע לובש הסוציאליזם של הטיפשים צורת אנטישמיות ? עם תלוש מאדמתו ומפוזר ברחבי תבל , הדעת נותנת שיתפורר , ובלחץ ההתבוללות הגוברת ייעלם לאחר דורות מעטים . ואולם העם היהודי לא נעלם , אף כי רבים היו היהודים שנטשו את עדתם בדרך ההמרה ( עתים מאונס , עתים מרצון , ( נישואי-תערובת והתבוללות . ספק אם מצויה אומה באירופה בלי תערובת של דם יהודי . ואולם העם היהו...  אל הספר
מוסד ביאליק