פרק ראשון עם קשה־עורף

עם קשה- ע ורף * ארץ ישראל בדברי ימי היהודים עווי מסתכל / ועלתה בי פתאום ההרגשה , ששלושת אלפי שנים ה ו כלא היו ! הנד . אני עומד על אותה אומד / , ובאותה שליחות של אבות אבותי בשחר תולדות עמי , כשבאו לישא וליתן עם מושל הארץ על זבות המעבר לעמנו , למען יוכל לשוב אל מולדתו .. חלום , חזון או דמיון שוא , אך עד מהרה החזירני אל מציאות ימינו קולו המנומס של איש המשמר הבריטי : 'אני מצטער , אדוני , חוששני שאתה מחוץ לתחום המותר ' ! ( מתוך דין וחשבון של ר"ר חיים וייצמן על ביקורו אצל האמיר פייסל ברבת עמון ( 1918 ,  אל הספר
מוסד ביאליק