פתח דבר

ספר זה , שהסכמתי לפרסמו לפי הפצרת ידידים , הוא מעין מפרעה זוטא לספר זכרונותי , שבכתיבתו אני עוסק זה שנים מספר . הוא כולל רק חלק מועט של כתבי שפירסמתי מתרס"ח ועד היום . הכתבים המתפרסמים כאן יאפשרו מבט חטוף על תהליך התפתחותי הרעיונית ופעולתי הציבורית כציוני סוציאליסטי , שהן במידה ניכרת אופייניות לחלק ניכר של בני דורי . אני אומר 'מבט חטוף / משום שבכוונה התרכזתי בבחירת החומר בשטחים מעטים , ובתוכם על דברים מעטים , שחשבתי כי עשויים הם לעניין את הציבור הרחב . דילגתי על מרבית כתבי ופעולותי כעורד בטאובה של מפלגת פועליציון באוסטריה , 'יידישר ארבטר , ' בשנות , 1914—1911 וכעורכם של בטאוני התנועה האחרים ביידיש , בגרמנית ובאנגלית בווינה , ברלין , ניו-יורק ולונדון 1920-מ עד . 1947 את פעולתי במאבק נגד ההתבוללות למנהיגיה בתנועה הסוציאליסטית הפולנית ונגד האנטי-ציונות של ה'בונד , ' בליבון דרכי תנועת פועלי-ציון בתנועה הציונית ובסוציאליזם הבינלאומי , בקונגרסים הציוניים , באינטרנאצי 1 נאל הסוציאליסטי ובתנועת העבודה הבריטית , במאבק עם הטריטוריאליזם החדש , בהגנת עמדת היישוב בעניין ההבלגה והמאבק עם אנגליה בימי...  אל הספר
מוסד ביאליק