נספח חמישי רשימת מונחים יווניים

ברשימה באים המונחים העיקריים בלבד . המונחים ניתנים כאן ככתבם בתוך הסםר באותיות עבריות , בצירוף תעתיק באותיות לאטיניות ובמקורם היווני אגון dycbv agon אגורה dyopd agora אודי c ^ 6 r | ode אוליגארכיה 6 Xiyapx ia oligarchia אוליגוי AXiyoi oligoi אוסטרקיסמוס ostrakismos 6 oxpaKion 6 <; אורכסטרה Apx ^ otpa orchestra אווטארקייה auxdpKEia autarkeia CX אטומוס ( STO ; atomos ^ אידיאה t 6 ea idea איסאנגליה EtoocyyEXlot eisangelia איסונומיה loovonia isonomia איסגוריה 10 isegoria ק > ' 0 ף ( 0 אכסארכוס £ lp . p % , pc exarchos אכסודוס M ^ o 6 o <; exodos אלוותריה 4 A . £ u 06 pia eleutheria אמפורוי ו 0 ץ 0 קחז 01 0 ק 0 זד 0 ן £ אנאגנוריסיס anagnorisis dvayv 6 pioi <; askesis אסקיסיס ^^^ ף אל הספר
מוסד ביאליק