נספח שלישי אריסטו, 'מדינת האתונאים'

במפעלו הפילוסוםי המדעי המונומנטאלי של אריסטו 322—384 ) לפני סה"נ ) נועד מקום נכבד למדע המדינה . גולת הכותרת של מפעלו בתחום זה הוא ספר 'הפוליטיקה , ' שנועד לסכם ולפרש את הניסיון הפוליטי של יוון . על פי עדות עתיקה ידוע , כי 158 עבודות מחקר על משטריהן של מדינות שונות בוצעו באסכולה של אריסטו לקראת חיבור ספר 'הפוליטיקה . ' ואף ידוע היה שבין עבודות המחקר האלה היה חיבור על 'מדינת האתונאים . ' אך כל החיבורים האלה אבדו . בשנת 1890 נתגלה על גבי פאפירוס חיבור , שהמלומדים זיהו אותו כ'מדינת האתונאים' האבודה . החיבור הוא משל אריסטו עצמו . שני חלקים ב'מדינת האתונאים' לאריסטו , חלק היסטורי וחלק שיטתי : הפרקים 41—1 הם תולדות המשטר האתונאי מראשיתו ועד לשנת 401 לפני סה"נ ; הפרקים 69—42 הם תיאור שיטתי של מוסדות הדימוקרא טיה האתונאית ודרכי פעולתם , כפי שהיו בזמנו של אריסטו עצמו . הפרקים הניתנים כאן הם מן החלק הראשון ועניינם היסטוריה קונסטי טוציונית של אתונה במאה החמישית מימי פריקליס ואילך ( ר' עוד דברי מבוא של ד . אשרי לתרגומו . ( ( כה ) במשך שבע עשרה שנים בדיוק מזמן המלחמה בפרסים עמדו בראש המדינה חברי ה...  אל הספר
מוסד ביאליק