נספח שני חוקת האתונאים

מיוחס לכסנ 1 פ 1 ן * ד . חיבור הקטן 'חוקת האתונאים , ' המיוחס לכסניס 1 ן , מביך את החוקרים זה כמאה שנה ומעלה . הכול מסכימים לכך , שהחיבור לא נכתב בידי ההיסטוריון כסנופון , שכתב במאה הרביעית לפני סה"נ , ושזמנו של החיבור הוא תקופת המלחמה הפל 1 פ 1 ניסית , אף שיש כמה חוקרים המקדימים אותו שנים אחדות לפני תחילתה של המלחמה . אולם באשר לאופיו , מהותו ומגמתו של החיבור חלוקות הדעות . שתי העובדות הבסיסיות הן : ( א ) בעל החיבור האלמוני שונא את ה'דימוס' האתונאי ומתנגד מכול וכול למשטר הדימוקראטי ; ( ב ) בעל החיבור מצהיר בפתח דבריו שיוכיח , כי האתונאים מכלכלים היטב את ענייניהם ; והוא מקיים את אשר קבע לעצמו בפתח דבריו . שתי העובדות האלה נראות סותרות אהדדי לחלוטין , וסתירה זו היא מקור ההתפלגות המופלגת של דעות החוקרים החדשים . לפי חוקרים אחדים החיבור הוא כתב הגנה על הד מוקראטיה , ואילו לדעת אחרים הוא התקפה עזה על המשטר הדימוקראטי . אחרים רואים בחיבור קריאה למהפכה אנטי דימוקראטית , ואחרים הבעת ייאוש מאפשרות המהפכה . יש חושבים שהחיבור הוא דיאלוג , או קטע מדיאלוג . ולפי אחרים הוא מסד , אינפורמאטיבית על ד...  אל הספר
מוסד ביאליק