סוף דבר

שקי עתה של ה'פו ליס' היוונית בשנת 338 לפני סה"נ ניצח פיליפוס מלר מוקיון את צבאות אתונה ותיבאי , שנתמכו על ידי אחד 1 ת ממדינות יוון האחרות . הקרב אצל חאיר 1 נייה מסמל את סוף החירות היוונית . מלאחר קרב זה כפופה יוון , למעשה , למוקדון , והפוליטיקה של ערי יוון בדורות הבאים אינה עוד אלא פונקציה של המדיניות של המדינות ההליניסטיות הגדולות . אמנם , אין ה'פ 1 ליס' עוברת מעל פני העולם היווני . היא קיימת עוד מאות בשנים וממלאת trTpcn תרבותיים וכלכליים חשובים , הן במדינות ההליניסטיות והן בקיסרות הרומית . ברם , בבחינת צורה עיקרית של חיים מדיניים מתבטלת ה'פיליס' בעולם היווני מסני צורת חדשה של ארגון מדיני — המדינה המלוכנית הגדולה . מה גרם לירידתה של ה'פוליס' היוונית » קל כמובן לטעון , שה 16 ' ליס' ניגפה בפני כוח צבאי עדיף : בצפון יוון קמה מדינה צבאית גדולה וחזקה , ששברה את כוח התנגדותן של הערים המדינות היווניות . הסבר כזה איננו בלתי אפשרי כשהוא לעצמו , שהרי אף גוף פוליטי משגשג עלול לכרוע וליפול בפני כוח צבאי עדיף , ואף יש ששבט פרימיטיבי שם קץ לקיומה של מדינה , העולה עליו בכול , חוץ מבכוח נשקה . אולם ...  אל הספר
מוסד ביאליק