פולחנה של דימיטיר והמיסטריות האלווסיות

בדומה לאורפיסם , אף האמונה בדימיטיר מבטיחה לבני האדם קיום לאחר המוות , שבו ייגמל שכר לטובים ועונש לרשעים . האמונה בדימיטיר היתה בעלת אופי דימוקראטי , ובמיסטריות לכבודה יכול היה לקחת חבל כל אדם , כבן חורין כעבד . פולחן זה היה רווח מאד , כפי שמעידות על כן יצירות האמנות , שבהן מצר לעתים קתבות מאוד סמלה של דימיטיר — שיבולת תבואה . פולחנה של דימיטיר התפתח בעיקר באלווסיס . אין אנו יודעים בדיוק על מה עמדה ההשתתפות במיסטריות האלווסיות . בידוע שהיו בה שתי דרגות . הדרגה הראשונה היתה השתתפות במחולות וזמירות ליליים בזמן חג האלווסיניאה בספטמבר ! הדרגה השנית — צפיה ב'דראמה הקדושה' במקדש האלווסי . מוסר ההשכל של הדראמה היה : כמו הזרע המושלו לאדמה והנפסד למראית עין , ולמעשה הוא מוציא מתוכו חיים חדשים , כך האדם » יג 1 נפסד לאחר מותו . בדומה לקו ' רי , בתה של דימיטיר , אשר אל השאול פלוטון חטפה . והיא חוזרת מדי שנה בשנה אל םני האדמה , אף האדם בן אלמות הוא . חטיפתה של קורי , קינתה של האם על בתה וחזרתה של קורי מן השאול — אלה קווי התוכן הכלליים של 'הדראמה הקדושה . ' בזמן הצגתה הושרו שירים אשר ביארו לצופים א...  אל הספר
מוסד ביאליק