מקורה ואופיה של הדת היוונית: אלי האולימפוס

הדת היוונית העתיקה עמדה על סולחן כוחות הטבע , שהאדם תיארם לעצמו בדמות שדים ורוחות . משהתחיל לספר עליהם באגדות ובמיתוס העניק לדי מונים אלה צלם אנושי וטבע אנושי ( אנתרופומורפיסם . ( תהליך אתך של התפתחות צר את צורתה המסורתית של הדת היוונית , כסי שהיא ידועה לנו מן האפוס של הומיח ' ס וה'תיאוגו'ניה' של הסיודיס . דבריו של הירודוטוס , אבי ההיסטוריה היוונית , כי הומירוס והסיודוס יצרו ליוונים את אליהמ , נכונים אמנם במשמעות זו שהו'מירוס נתן ל ^ נים תיאור רב רושם כזה של האלים . עד כי מעולם לא יכלו להשתחרר מקסמו , והם נראו להם מאז בצורה שטבע להם הומירוס . אך שורשי האמונה באלים היווניים . שוכני הר אולימפוס שבתיסאליה , נעוצים ממנים קדומים מאוד . בראש אלי האולימפוס עומד זווס האב , הוא האל הד . ודו איר 01 י של האור , היום' השמים הבהירים והשמים המעוננים , הטעונים ברקים ורעמים . אשתו של זווס היא הירה . האלה הקדם יוונית , אתיני , בעלת הכינוי 'פאלאס' ( בתולה , ( T " הפכה לבתו של זווס 'כונס העננים . ' האל המיקני אפולון , בעל הכינוי 'פויביס' ( הזוהר , ( אומץ כבנו של זווס . אחותו של אפולון היא ארטמיס , אלת ח...  אל הספר
מוסד ביאליק