פסלים ידועי־שם

ידועים לנו שמות אמנים לרוב מסופה של המאה השישית ומתחילתה של המאה החמישית , אבל דלות הידיעות שבידינו על אישיותם וחייהם . האמנים היחידים , שאנו יכולים לתארם במידה מסוימת הם פוליקליטוס , מירון ופיךיאס . וכאן הננו מגיעים לפרשה כאובה בתולדות האמנות של אותה התקופה . ג 0 יצירותיהם של אמנים אלה אין אנו מכירים אלא מתוך העתקות , שהזמינו רומ אים עשירים , בייחוד בתקופת אוגוסטוס קיסר . כל העתקי השיש הללו , הממלאים כיום את בתי הנכות של אירופה , חיוורים הם . חיקוייהם נעשו בתקופה עקרה בידי אמנים , שלא פעמה בקרבם הרוח היוצרת של המאה החמישית . בשאיפתם להגדיל את אוספיהם שירתו העשירים הרומאים שירות חשוב את הארכיאו לוגיה , אולם לאו דווקא את האמנות . פויליקליטוס נולד בסיקיון . אבל ישב רוב ימיו בארגוס . ביצירותיו מוצאים אנו קודם כול המשך של שורת ה'עלמים' העומרים , שנוצרו בין 470 ל ' 460 כגון ' אפולוך מהמוזיאון הלאומי ברומא , 34 ו'אפו'לו ' ן' הנמצא היום בעיר קאסל . פוליקליטי ס יצר 'קאנון' בשביל גוף האדם הצעיר , רקאנוף פירושו כאן קביעת יחסים אידיאליים של מידות הגוף . אמנם קבע פוליקליטוס את ה'קאנוך — ויש לנו...  אל הספר
מוסד ביאליק