אמנות הפיסול

אמנות הבנייה של המאה החמישית לפני סה'נ אינה מובנת אלא על פי שורת ההתפתחויות שחלו במקצוע הבנייה , וכך דינה של האמנות הפלאסטית . פריחתו הגדולה של הפיסול היווני במאה החמישית לפני סה'נ קדמו לה מאות שנים של התפתחות למן ימי האמנות הכריתית . רגילים אנו לצייר במחשבתנו את הפסלים היווניים כמין פסלי שיש גדולים , אבל גם פסלים אלה אינם אלא שלב מסוים בהתפתחותה של האמנות היוונית . האמן הפסל היווני הקדום עבד בעץ . בשנהב , בזהב , וב'טרה קיסה , ' והפסל של תקופות קדומות הוא פסל זעיר . רק במאה השישית לפני סה '' נ אנו מוצאים פסלי אבן גדולים . השפעת מצרים ניכרת בהם בצורה , בחומר ובממדים . נושאים ראשיים לפסל היווני היו דמויות האלים , האלים למחצה ודמויות אדם . צלמי האלים הוצבו על גבי מזבחות ובמקדשים , ותמונות האדם שימשו מתנות לאלים וציוני קברים . וכן אנו מוצאים פסלים בגמלוני המקדשים , באפ ז יזיט האיאוניים ובסטיפית . תקופת האמנות היוונית שמן המאה השביעית עד המאה החמישית לפני סה'ג סכונה התקופה הארכאית : איפיניים מאוד לתקופה זו הם פסלים של 'קוירוס' ( על ( 0 ערום ושל 'קירי' ( עלמה ) לבושה . דוגמה לסוג זה הוא פסל...  אל הספר
מוסד ביאליק