תוקידידיס

תוקידידיס , אף עליםי שצעיר היה מ'אבי ההיסטוריה' רק בעשרים וחמש שנה בלבה דומה שיצירתו כאילו באה מעולם שונה לגמרי . לא נמצא אצלו אוסף של חומר ללא ביקורת מדעית , אלא ידיעות שנבדקו בדיקה קפדנית ומדוקדקת 1 במקום סיפור אפי כמעט , החובק עולם ומלואו , כסיפורו של הירודוטוס , באה צמידות קפדנית לנושא היסטורי מצומצם . ולכן , שעה שאנו עוברים מהירודוטוס לתוקידידיס , כאילו עברנו מהיסטוריה בחינת סיפור להיסטוריה בחינת מדע . תיקידידיס , שנולד באתונה סמוך לשנת 460 לפני סה"נ , היה בן למשפחה אצילה ואמירה — מקורב למילטיאךיס ולןימוין , ובעל מכרוית בתראקיה . בשנת 424 הוא נמנה עם ועדת ה'סטראטגים' האתונאיים , ומשלא השכיל להגן על המעוז האתונאי אמפיפו ' ליס , שבצפון יוון , הוגלה מאתונה ושהה כעשרים שנה בגולה , אל נכון באחוזתו שבתראקיה . הוא חזר לעיר מולדתו עם שיבת הגולים , משנסתיימה המלחמה הפלופויניסית . תוקידידיס מת סמוך לשנת 400 לפני סה"נ . נושא חיבורו של תוקידידיס הוא : 'מלחמת הפלופוניסים באתונאים , כפי שנל חמו אלה באלה' 05 על הצמצום הכרונולוגי שבספר נוסף צמצום שבגישה : לא את תולדות יוון בשנים 404—431 לפני סה"...  אל הספר
מוסד ביאליק