הירודוטוס

הירודוטוס נולד בשנת 484 לפני סה"נ בהאליקארנאסויס , שבדרום מערב אסיר . הקטנה . כיוון שהיה מעורב כמאבק נגד הטיראן של עיר מולדתו , אנוס היה לעזוב את האליקארנאס * . ס > וישב שנים אחדות באי םאמום . מאורע חשוב בחיי הירודוטוס היה ביקורו באתונה , בשנות 445—446 לפני סה"נ ! שם התוודע אל אישים מגדולי הרוח והמדינה של אתונה , והשפעתם ניכרת בחי בורו ההיסטורי . בשנת 444 הצטרף למושבה שיסדר . אתונה בתוריאוי שבאי טליה הדרומית , וקרוב לוודאי שביקר שוב באתונה בשנת . 432 המאורע הא חרון שמזכיר הירודוטוס בחיבורו חל בשנת , 430 / 431 וספרו היד . ידוע לקהל הרחב כבר בשנת , 425 שהרי אריסטופאניס מרמז עליו ב'אכארניס , ' מחזה שנכתב אותה שנה . יש פנים להניח , שהירודוטוס מת בתוריאוי באחת השנים הראשונות של המלחמה הפלופוניסית . שנים רבות עשה הירודוטוס במסעות על פני העולם . הוא תר את אסיה הקטנה , ערך מסע בסקיתיה ( רוסיה הדרומית , ( ובדרכו חזרה ביקר בתראקיה ובאיי צפון הים האיגיאי . כן סייר הירודוטוס בארם נהריים , ביקר בבבל וב פרס המערבית והגיע עד לשושן . את מצרים עבר לאורכה ולרוחבה , הכיר את ערי סוריה וארץ ישראל , והת...  אל הספר
מוסד ביאליק