מקום סוקראטיס בהתפתחות המחשבה האירופית

השליחות הסיקיאטית בסיכומה האחרון היא : להביא בני אדם לידי 'דאגה לנשמה , ' שתהיה טובה וזכה ככל האפשר . ייתכן שאנו מתרשמים מן האינטנ סיביות של ההרגשה המוסרית , שמצאה את ביטויה בדברים שהובאו לעיל ו אולם מן הסתם אין הדברים עושים עלינו רושם של חידוש עיוני . אבל בדברו על ' הדאגה לנשמה' מחולל סוקראטיס מהפכה בתולדות המחשבה , שהרי קריאתו לזיכוך הנשמה מושתתת על השקפה חדשה לגמרי , על הנפש עצמה , והיא פותחת תקופה חדשה בתולדות הפילוסופיה . " המילה 'פסיכי' ( נפש ) מצויר . בספ רות יוון מהתקופה הקדומה ועד לסוקראטיס , 'אולם מעולם לא השתמשו במלה זו כדי לציין בה דבר , שביחס אליו היה מקום לצוות אותנו , שנהא דואגים לו באותו המובן שאליו נתכוון סוקראטיס' . במחשבה היוונית שלפני סוקראטיס אפשר להבחין שתי תפיסות עיקריות של ה'נפש : ' עממית פופולארית ופילוסופית . בשימוש העממי היומיומי 'פסיכי' היא : נשימת הרוח , 'רוח' ( הנכנסת לגוף ויוצאת אותו ) ו וכן משתמשים במושג זה כדי לציין בו את 'התודעה החולמת , ' ולעולם לא את התודעה שבהקיץ . ואילו בתפיסה הפילוסופית היוונית ניכרים שני יורמים : לפי הפילוסופיה היוונית 12 אפלטו...  אל הספר
מוסד ביאליק