שכיחותו של סוקראטיס

שליחותו של סוקראטיס מהי ל על התחלתה מספר הוא עצמו בנאום ההתנצלות שלו בפני שופטיו . 'הרי ידוע לכם / אומר סוקראטיס , 'חאירפון , שהיה חבר לי מימי בחרותי ... והנה סר פעם הלז לדלפוי ומצא עוז בנפשו לשאול שאלה כזו ; ... היש חכם ממני ז והשיבה לו הנביאה , שאין אף אחד ... כששמעתי דבר זה , כד הרהרתי בלבי ו מה כוונתו של האל ומה פתרון חידתו ל יודע אני , שאיני חכם . לא במידה גדולה ולא במידה קטנה , ואם כך — מה הוא רוצה במה שאמר , שאני החכם שבעולם 1 ודאי שאינו משקר ... וכמה זמן הייתי במבוכה , ולא יכולתי להבין את כוונתו . אך לסוף , ובקושי גדול , התחלתי לבקש את הפתרון באופן כזה . פניתי אל אחד מאלה , שהם בחזקת חכמים ... וכשתהיתי על קנקנו ( ואת שמו אין צורך להזכיר , אולם הוא היה בעל מעשה , אחד מאנשי המדינה , רבותי האתונ אים ) וכששוחחתי אתו , נראה לי , שהלז נחשב לחכם בעיניהם של הרבה בני אדם , ובייחוד בעיני עצמו , אבל באמת אינו חכם כל עיקר ! ואז השתדלתי להראות לו שהוא חכמ לסי דעתו , אבל באמת אינו הכם . ומתוך כך התחיל גם אותו אדם , וגם הרבה מן הנוכחים , לראות אותי בעין רעה ... אולם אני נפטרתי מהם ואמרתי בל...  אל הספר
מוסד ביאליק