פרק רביעי סוקראטיס

סוקראטיס , בן הפסל סיפריניסקוס , נולד באתונה בשנת 469 לפני סה"נ . קצר קומה ורחב כתפיים , חרים אף , עיניו בולטות ופיו רחב — היה סוקראטיס דומה לאותם השעירים המכוערים , שעל אודותיהם מספרת האגדה היוונית י . יחף היה מהלך בשוקי אתונה וברחובותיה , כשהוא לבוש אותה הכותונת האחת והיחידה לגופו בימי החורף והקיץ . חסון בגופו ובעל כוח סבל מופלא היה סוקראטיס , איש צבא כבד הזין של אתונה , שהצטיין בקרבות רבים באומץ לבו הרב . 19 שם . 20 עי ' עוד ברגט , 'פילוסופיה יוונית , ' עמ' 121 ואילך 1 בארקר , 'תורות פוליטיות , ' עפ' 155 , 72 ואילך > יכן סינקלר , 'מחשבה פוליטית יוונית , ' עמ' 53 ואילך . 1 עי ' דברי 8 לקיביאדיס על סוקראטיס ב'משתה' לאפלטון , 215 ב : 'בעצמך לא תכחד . שדומים פניך לפניהם' ft השעירים , הסאטירים , בני לוויתו של האל דייניסיס . [ 2 עי' אפלטון . 'התנגלותו של סוקראטיס 28 , ' ה ו 'משתה' 218 ה ו 220 ג—ד ו 'לאכיס' 181 א—ג . שתי תכונות מנוגדות בולטות בדמותו הרוחנית : נטייה חזקה לאכסטאזה מזה , ושכלתנות קיצונית מזה . התכונה הראשונה התבטאה בעיקר במין התעלות . יציאה מגדר המציאות , שהיתר . ידועה יפה...  אל הספר
מוסד ביאליק