הוויכוח על 'חוק' ו'טבע'

הפילוסופיה של הטבע ביקשה להגיע אל סוד העולם החיצוני , ובדרך התפתחותה באה לידי הבחנה בין האמת שבהכרה שכלית של טבע העולם החיצון לב ? האמת המדומה של התפיסה החושנית . דורם של הסופיסטים התייאש מן האפש רות לתפוס תפיסה שכלית את היסוד הקבוע והאמיתי של ההוויה . ברם , העמידו הסויפיסטים בפני עצמם את שאלת האמת והשקר , היציב והמתחלף , בתחומם שלהם — תחוט האדם והמדינה . מהו — שאלו —הקבוע והאמיתי , ומה המוסכם וכר החלוף בתחום חיי האדם במדינה ז כלום החוק והנוהג של מדינות יוון הוא היציב והאמיתי ? אילו שאלו את עצמם שאלה זו הוגי יוון הקדומה , ודאי היתה תשובתם חיובית . בחברה הפרימיטיבית המסורת היא הכוח העליון , הקובע בחיי הפרט והמדינה . אולם משנשאלה על ידי הסופיסטים , שוב לא ניתנה התשובה להיות חיובית . הדורות' שקדמו לסויפיסטים , ראו ריפורמות קו * נסטיטוצי 1 נאלי 1 ת מופלגות ( בעיקר באתונה ) ? , ומפעלי תחיקה של מחוקקים ( סוילון , קליסתניס , ( ששינו את פני המדינה , ביטלו מסורות וקבעו איפני חיים חדשים . בעקבות תחיקתם של מחוקקים יחידים באה פעולת תחיקה עממית דימוקראטית נרחבת . חוקים ילודי אדם דחקו יותר ויותר את...  אל הספר
מוסד ביאליק