הסופיסטים

במחצית השנייה של המאה החמישית ( ובמאה הרביעית ) סעלו בערי יוון . ובעיקר באתונה , סדיסטים רבים , ואף על פי כן אין לדבר על אסכולה סופיס טית , או על תורת הסיפיסטים . אמנם כמה וכמה תכונות היו משותפות לסיםיס טים כולם , אולם אין תורה אחת מסוימת להם , ומוטב לנו לפתוח במה שמזדיין את הסופיסטים כולם . בראש וראשונה , הסופיסטים היו מורים , המורים המקצועיים הראשונים ביוון . ואין המדובר באנשי הוראה יסודית , אלא באנשי חינוד בשלב גבוה יותר ? הסופיסטים היו מורי ההשכלה ביחץ . זהו קו יסוד בדמותם , ודומה שהיה בכך משום חידוש בתולדות החינוך ותולדות התרבות בכלל . הסופיסטים לימדו מאתימאטיקה , גיאומטריה , תורות פילוסופיות ( של חוקרי הטבע שקדמו להם . ( אסטרונומיה , תורת ההיגיון , היסטוריה , ספרות , לשון , דקדוק — קיצורו של דבר , לימדו את מכלול ההשכלה היוונית . כך היו הסופיסטים מעין אוניברסיטאות הנודדות מעיר לעיר , ומי שהלך ללמוד אצל הסופיסטים כאילו הלך ללמוד באוניברסיטה . אולם היו אלו 'אוניברסיטאות' בעלות מגמה מיוחדת במינה . כמטרה לעצמם ולתלמידיהם הציבו הסופיסטים לא מחקר ועיון לשמם' אלא לשם הישגים מעשיים . הם...  אל הספר
מוסד ביאליק