מן הטבע אל האדם

באמצע המאה החמישית מסתיימת תקופה ומתחלת תקופה בהתפתחות המחשבה היוונית — מחשבת יוון פונה מן הטבע אל האדם . תחילתה של הפילוסופיה היוונית באיאו יניה שבאסיה הקטנה , סמוך לשנת 600 לפני סה * נ , ולידתה עם תאליס ממיליטיס , בעל המימרה : 'הכול מים . ' הנחתו זו של תאליס היתה הניסיון הראשון לתפוס תפיסה פילוסופית מדעית , ולא מיתר לוגית גנאלוגית . את ה'פיסיס . ' 'הטבע' של העולם הגשמי . בא תלמידו של תאליס , אנאכסימאנדרוס , וגרס שהכול 'אפיייר' 'בלתי מאוין" » הכול אווירי — טען אנאכסימניס . עם כל השיני שבין הדעות של אנשי האסכולה של מילי ט 1 ס , הרי כולן סובבו על אחדות מסוימת : כל אנשי אסכולה זו , ראשונה בפי - לוסופיה היוונית , היו מחפשים את הפתרון של r > n n Enp n בחומר . האסכולה של פיתאגיראס היא אסכולת הצורה , התופסת את החומר תפיסה מופשטת ' ) הכול מספר , ( ' ואילו בהגותו של היראקליטיס מאפסיס עומדת במי 16 תיאורים טובים אחדים של יגירתו של 8 רי 0 טיסאני : 0 מארי & ' , ריסטי > ואני ' 0 ו nvrtJ ; ' קומדיה' ו אהרנ 1 ורג , « ' רי 0 סו 6 אניס' ו קרץאזה , « ' רי 0 סיםא 1 י 0 והמ 0 לגות ' . כז : התנועה...  אל הספר
מוסד ביאליק