אריסטופאניס והקומדיה העתיקה

הקומדיה היוונית העתיקה היתה מחזה קומי בתכלית לפי אמצעיו , ורציני בתכ לית לפי מטרותיו . המחזה האריסטופאני מציב לפניו מטרות פוליטיות חינוכיות ראשונית במעלה , ומנסה להטביע את חותמו , בדרך המיוחדת לו , על חיי היפו ליס . ' כיוון שבאתונה היה חופש הדיבור מלא , לא היו מוגנים שום איש , מוסד או 10 עוד קומדיה אחת של אריכטיפאניס , משנת 388 לפני סה"נ , 'העושר' ' ) פלוטיס , ( ' נסבה על ענייני כלכלה וחברה . קצה נסשו של גיבור המחזה , האיכר הזעיר הךטילוס , בחיי העוני והדחק . הוא דורש בנביאה , שתגלה לו מר . עליו לעשות , כדי להבטיח למשפחתו חיים טובים יותר . בפקודת האל הוא אוסף לביתו את האדם הראשון , שבו נתקל כשיצא מהמקדש . הסומא , שהביאו לביתו , הוא פלוטו יס , אל העושר . מתגלה סוד הסדר הסוציאלי המעוות . עיוור הוא אל העושר ואינו מוצא דרכו לבתיהם של הראויים לו . משהצליח תרמילים לרפא את האל מחוליו , משתנים סדרי החברה באתונה . הנוכלים למיניהם יורדים מנכסיהם , והעושר בא לדור בבתיהם של ההגונים והישרים . קומדיה אחרונה זו של 8 ריסטוסאניס באה להשכיח את המציאות המרה והיא בעיקר סחזה ניחומים . השקסה מסני התקפותיה...  אל הספר
מוסד ביאליק