חלק ממקהלת ציפורים (אולי כפי שהופיעה ב'הציפורים' של אריססופאניס) עם מחלל בחליל. לסי ציור על־גבי כד חרס מראשית המאה החמישית לפני 0ה*נ.