המוצא והמבנה

ראשיתה של הקומדיה בתהלוכות של חוגגים עליזים , העובדים את האל בשמחה ובצהלה ' ) קימוס . ( ' להקות שרים רוקדים אלו קשורות היו בעבודה לאלילי דפרייה והרבייה , שחשיבותם רבד , כל כך בחיי השבט הפרימיטיבי . משפשט פולחנו של האל דיו י ניסיס ברהבי יוון י , ומשהתחיל דיוניסוס לסמל את כוחות הפריון והגידול , נקשרו תהלוכות העליצות בפולחנו ובחגיגותיו . תחילתו של פולחן מסוג זה היתה ה'אכסטאסיס' — 'יציאת האדם טגדרר — שמצאה את ביטויה בהתחפשות . בתהלוכות חוגגים אלו , שבהן נישא ה'פאלוס / הוא סמל אבר המין הזכרי , היו המשתתפים מחופשים כבעלי חיים : סוסים , תיישים , ציפורים , צפרדעים , וכיוצא באלה . ודומה הדבר , שמאז ומתמיד היה מצוי במקהלות אלו יסוד הסאטירה , לצדם של יסודות הריקוד והשיר . פעמים היה ה'קומוס' מתחלק לשתי קבוצות , וריב מדומה , הנושא עמו דברי בדיחה וגידוף , היה מתגלע בין שתי הקבוצות . פעמים היתה המקהלה מולה מגדפת בדברי 43 מאיי , 'ןןווריסידיס , עם' " « י * ילר . 1 » י' ב 0 תח הפרק 'הטראגדיה היוונית . ' סאטירה אנשיט מן הקהל שהצטופף סביבה . הופעות אלו של מקהלות , העובדות לדיוניסוס , הן הן הקומדיה ( שיר ...  אל הספר
מוסד ביאליק