אווריפידיס

אווריפידיס הוא השלישי והאחרון בשורת שלושת הטראגיקנים הגדולים של אתונה הקלאסית . בין איסכיליס וסיפיקליס מזה ואווריפידיס מזה , עומדת התנועה הסדיסטית . הרבה מחידושיהם ורעיונותיהם של הסופיסטים מצאו את ביטוים בדראמות של אווריפידיס , ואף שיטות הוויכוח שלהם משתקפות לא אחת ביצירתו . ' ° הספקנות הדתית , האופפת את הסיפיסטיקה , הטביעה את חותמה על אווריפידיס , והאלים , במידה שהם בכלל קיימים בשבילו , רחוקים בתפיסתו מן האלים האולימפיים של איסכילוס ושל סיפיקליס . התנועה הסופיסטית היתה פנייה מן העולם שמעבר לאדם אל חקר טבע האדם , והדראמה של אווריפידי © היא דראמה פסיכולוגית מובהקת . עם ההתרכזות בבעיות פסיכולוגיות מתרחבת בתחום הטראגדיה אף כל יריעת הגילויים בחיי אדם . הנפשות הפועלות במחזו תיו של איסכיליס היו למעלה ממידת אנוש » הדמויות של סיפ 1 קליס היו קרו בות יותר לחיי יום יום , אבל לקוחות רובן ככולן משכבה דקה של רמי מעלה ו . ואילו א ווריפידיס מתאר אנשים כמו שהם ו ואפילו לקוחים השמות בהכרח מעו במסע לטרויה . בדרך לאסיה הכישו נחש ארסי , והיוונים השאירו אותו באי השוסס לימנוס , ששם חי חיי סבל ומחסור . אחר...  אל הספר
מוסד ביאליק