יסודותיה של הטראגדיה

הטראגדיה צמחה משני יסודות : משיר ושיחה — שירת מקהלה ושיחה בין השחקן והמקהלה , או שיחה בין השחקנים לבין עצמם . מיזוגם של שני יסודות אלה הוא שקבע את מבנה הטראגדיה בת המאה החמישית לפני סה"נ . הטראגדיה האטית בנויה היתה לפי סכימה קבועה . היא פותחת ב'פרולו ' גוס' כעץ מבוא , שבו מסתברים לקהל , תוך מוינולויג או תוך שיחה בין השחקנים , קוויה העיקריים של עלילת המחזה . אחר הפרולוג נכנסת המקהלה , על , 12 ואחר כך של 15 איש , 7 עי' להלן בסרק 'הקומדיה האטית . ' ותוך שיר 'פאר 1 דיס' ' ) שיר הכניסה ( ' וריקוד תופשת את מקומר- ב'אורכסטרה , " ' ומיד בא ה'אפיסודיוף — דרשיח ופעולה דראמאטית , שבהס משתתפים שניים או שלושה שחקנים . » ה'אפיסידיון' קקביל , במידה רבה , למערכה במחזה המודר ני . עם סיום המערכה בא שיר המקהלה , הקרוי 'סטאסימיך — שיר שהושר ממקו מה הקבוע של המקהלה , כנגד השיר הראשון שהיה כעין שיר לכת . 'אפיסודיו נים' ושירי מקהלה , הבאים בזה אחר זה , מהווים את שלד הטראגדיה . מספרם לא היה קבוע , אבל על סי רוב נבנה המחזה על ארבע מערכות וארבעה שירי מקהלה . הטראגדיה מסתיימת בשיר היציאה ' ) אכס 1 דוס ( ' של...  אל הספר
מוסד ביאליק