שחקן ט‭א-.‬;דיה אחרי ההצגה ומסכת זקן בידו. לסי צ־ור על גבי חרס.