התיאטרון וסדרי ההצגה

במרכזו של התיאטרון היווני נמצאה ה'אורכסטךה ' . ' או י רכיסטאי' פירושו ביוו גית 'לרקו י ר' והשם 'או ירכסטרה' בשימושו הראשון ובמובנו הראשון היה מקום של ריקודים . מקוט זה היה מעגל גדול ( בעל קו י טר של 24 מטר בקירוב ) של אדמה קשה , שהוכשרה לשמש nBsn ^ mpn ובמרכזו נמצא מזבח דייניסו'ס . או י רכסטרה זו היו מכשירים אותה בדרך כלל במקום מוקף מדרונות הרים , הער לים בשיפוע לא תלול , ובהם הותקנו מקומות ישיבה לצופים ( תחילה היו עשויים עץ , ואחר כך אבן , ( שעלו כשיפועי הגבעה מדרגות מדרגות . מקומות הישיבה ניבנו בצורת פרסה , והקיפו כשני שלישים של מעגל האירכסטרה . השם 'תיאט רון' ציין בתחילה רק את מקומות הצופים ' ) תאאומאי' ביוונית משמעו 'להסת כל / 'לצפות , ' ומכאן 'תיאטרון' — 'מקום הסתכלותי , ( ובמרוצת הזמן השתמשו בו לציין את כל השטח , שבו נערכו הצגות הדראמה . מאחורי ה'א 1 רכסטרד , ' , מול מרכזם של מקומות הישיבה , ניצבה 'סקיני' שהיתה בניץ של שתי קומות וכמעט שסגרה על הגורן העגולה . ' מן ה'סקיני' היו יוצאים השחקנים לפני הקהל , ואליה היו חוזרים עם סיום תפקידם , ובה היו מחליפים את תלבושותיהם ואת מסבו...  אל הספר
מוסד ביאליק