פרק חמישי סעד כלכלי

הדימוקראטיה האתונאית היתה שוויון פוליטי , שהורכב על אי 'שוויון כלכלי . אמנם עוד במאה החמישית לפני סה"נ רווחו ביוון רעיונות על דימוקראטיה כלכלית , ואלה גברו בעת המשבר הכלכלי במאה הרביעית לפני סה"נ , ' אולט מעולם לא צעדה אתונה את צעד המעבר מדימוקראטיה פוליטית לדימוקראטיה כלכלית . אי השוויון הכלכלי נשאר קיים ועומד , אלא שהמדינה עשתה כמיטב יכולתה לשם טשטושו ולשם גשירת גשר בין העוני המנוון והעושר המופלג . שיטה חשובה , שנקטה בה ממשלת אתונה למתן סעד לאזרחיה העניים , היתה השיטה של חלוקת קרקעות ברחבי האימפריה . עוד בסוף המאה השישית חולקו הקרקעות הפוריות באוובויה , שנפלו בידי אתונה אחר נצחונה על העיר חאלקים , בין אתונאים חסרי קרקע . שיטה זו פותחה על ידי םריקליס , ואלפי אתונאים מבני העניים היו בעזרתה לבעלי קרקעות . כבר ציינו שמזונם העיקרי של האתונאים , ובעיקר של מעוטי היכולת . היו מאכלי קמח . אין תימה אפוא , שהממשלה הדימוקראטית ראתה באספקתה של תבואה זולה לאוכלוסייה את אחת מדאגותיה החשובות שלה . וכיוון שאטיקה לא סיפקה , כידוע , אלא כשליש מן התצרוכת , ראתה המדינה חובה לעצמה לדאוג ליבוא של תבואת חוץ...  אל הספר
מוסד ביאליק