העבדות במשק האתונאי

קודם שנסיים את דיוננו בחברה האתונאית , נעיין בבעיה , שהאפילה במידה מרובה על ההבנה הנכונה של מהות החברה היוונית וכלכלתה — בעיית העב דות ומעמדה הכלכלי . העולם היווני הרומאי , טוענים חוקרים רבים , הוא דוגמה למשק עבדיט מפותח ! היוונים והרומאים יצרו מה שיצרו בתחום התרבות והמדינה , משום שאחרים עשו את מלאכתם . ביסוד הכלכלה של העולם הקלאסי היתד . העבדות . ואפילו נתעוררו מערערים על הערכת יתר זו של חשיבותה הכלכלית של העב דות' הרי הדעה המייחסת לעבדות תפקיד ראשון במעלה עדיין היא הרווחת . לא נדון כאן בבעיה זו בכל היקפה , וננסה רק לברר כמה מושגי יסוד ולרמת אי אלו רמיזות בנוגע לפתרונה , וזאת לגבי אתונה הקלאסית בלבד . אמנם , אין לנו חומר לבסס עליו חישוב מדויק של מספר העבדים , אולם כאמור לעיל מתקבל על הדעת ביותר מכל העדויות שנשתמרו , שאוכלוסיית העבדים לא עלתה באתונה במחצית השנייה של המאה החמישית על 100 , 000 נפש , לערך . * וכיוון שהאוכלוסייה החופשית ( אזרחים ומטויקיס ) מנתה אותו פרק זמן כ 200 , 000 נפש , הרי דמיונית היא התמונה המקובלת עדיין על חוקרים רבים המציירים לנו 'קומץ של בני חורין בתוך ים של ע...  אל הספר
מוסד ביאליק